Jesteś tutaj: Aktualności

 

Aktualności w przychodniach ZDROWIE

 

 

BEZPŁATNE

BADANIA PROFILAKTYCZNE

 

 

 


 

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY

Cytologia dla kobiet w wieku: 25 - 59 lat ( które w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystały z bezpłatnych badań)
Badania cytologiczne umożliwiają nie tylko wykrycie wczesnych postaci raka szyjki macicy ale także stanów, które nie leczone mogą doprowadzić do powstania nowotworu.


 

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

(dla pacjentów POZ, u których nie rozpoznano wcześniej choroby serca,

naczyń  i  cukrzycy)

Dla kobiet i mężczyzn urodzonych
w roku: 1963, 1968, 1973, 1978, 1983
- badania krwi: poziom cholesterolu, trójglicerydów, cukru,
- pomiar RR , masy ciała oraz konsultacja lekarska 

Zapraszamy: poniedziałek - piątek  (7.00 - 10.00). 

Na badanie należy zgłosić się na czczo.

UWAGA!
Wczesne wykrycie chorób układu krążenia może zwolnić tempo rozwoju choroby, skutecznie zapobiec powikłaniom, przedłużyć życie. W oparciu o te wyniki badań lekarz określa indywidualne ryzyko zagrożenia chorobami układu krążenia i ustala sposób dalszej opieki medycznej.

 


   

BADANIA UCZNIÓW

 Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w stosunku do kandydatów,ubiegających się o przyjęcie do placówki dydaktycznej i posiadających skierowanie na badania wydane przez placówkę dydaktyczną

 

 (finansowane przez Województwo Łódzkie)

  


 

Zapraszamy mieszkańców Sieradza do uczestnictwa w Profilaktycznym programie zdrowotnym

„ Aktywności Ruchowej 60 + ” finansowanym przez Urząd Miasta Sieradza

                                                                          

                                                                                

Do programu mogą zgłaszać się mieszkańcy Sieradza, którzy ukończyli 60 rok życia:

- nie korzystali z programu w roku 2017 (składane jest oświadczenie),

- dostarczą zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Programie.

W ramach programu :

- 30 spotkań w grupach 25 osobowych - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut,

- ćwiczenia m.in. rozciągające i koordynujące prowadzone przez mgr rehabilitacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej  nr 1  w Sieradzu (ul. Kościuszki 14),

- spotkanie edukacyjne z lekarzem i dietetykiem wykłady z zakresu zdrowego stylu życia i żywienia,

- każdy uczestnik na zakończenie zajęć otrzymuje zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu.

 

Zapisy przyjmowane są w Rejestracji Przychodni w Sieradzu, ul. Aleja Pokoju 7, tel. 43 822 19 99

 


 

SZCZEPIENIA OCHRONNE: 

 

- p/WZW typu A i B

- p/grypie

- p/kleszczom

- p/HPV

- p/pneumokokom

- p/rotawirusom

- p/meningokokom 


 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej.

Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentację można otrzymać w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzonych na koszt osoby występującej o nią.

 


Więcej informacji uzyskają Państwo poprzez kontakt z Rejestracją