Jesteś tutaj: Poradnia Medycyny Pracy

 

 

 

                          MEDYCYNA PRACY – ZESPÓŁ PORADNI „ZDROWIE”

 

        PORADNIA MEDYCYNY PRACY świadczy profesjonalne usługi w zakresie specjalistycznych badań medycyny pracy:

  - BADANIA PROFILAKTYCZNE Z WYDANIEM ORZECZEŃ LEKARSKICH:

        - wstępne

        - okresowe

        - kontrolne

  - BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

  - BADANIA KIEROWCÓW :

        - kandydatów na kierowców wszystkich kategorii (A,B,C,D,E)

        - kierowców kat. B kierujących pojazdami służbowymi

        - kierowców kat. B,C,D,E (kierowcy zawodowi - przewóz rzeczy i osób)

        - kierowców pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych

        - kierowców prowadzących taksówki

        - instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy

  - BADANIA NA KANDYDATÓW : OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH, PODNOŚNIKOWYCH, ŻURAWI I MASZYN W RUCHU

  - BADANIA OSÓB – KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

  - BADANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA POSIADANIE BRONI PALNEJ I GAZOWEJ

  - BADANIA OSÓB PRACUJĄCYCH W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE I POLE ELEKTRO- MAGNETYCZNE

  - BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH LUB WYŻSZYCH I NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE, UCZNIÓW TYCH SZKÓŁ, STUDENTÓW I UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH ORAZ SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH                Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, KTÓRZY W TRAKCIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, STUDIÓW LUB KURSÓW SĄ NARAŻENI NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH, UCIĄŻLIWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW, UBIEGAJĄCYH SIĘ  O PRZYJĘCIE DO PLACÓWKI DYDAKTYCZNEJ             I POSIADAJĄCYCH SKIEROWANIA NA BADANIA WYDANIE PRZEZ PLACÓWKĘ DYDAKTYCZNĄ

  - BADANIA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O APLIKACJĘ SĘDZIOWSKĄ

     Wykonujemy również badania diagnostyczne, laboratoryjne, konsultacje lekarskie specjalistyczne  i orzeczenie psychologiczne – wynikające z narażeń na danym  stanowisku pracy , jak i wizytacja stanowisk pracy ze służbą BHP.

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy realizowane są na podstawie:  

    - indywidualnych skierowań

    - na podstawie zawartych umów

Posiadamy zawarte umowy z partnerami medycznymi na świadczenia zdrowotne, również w zakresie medycyny pracy:

    - Lux Med

    - Medicover

    - PZU Zdrowie

    - Enel Med

    - Allianz

    - Signal Iduna