Przychodnia w Zduńskiej Woli, ul. J. Dąbrowskiego 10

Przychodnia ZDROWIE Zduńska Wola

 

PORADNIA   PODSTAWOWEJ OPIEKI   ZDROWOTNEJ   ZDROWIE

tel. 43 824 54 64

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 - 18.00

Rejestracja od godziny 7.30 do 19.00


- osobiście

- przez osoby trzecie

- telefonicznie

- z wyznaczeniem godziny udzielania świadczenia zdrowotnego 

 

LEKARZ   POZ   DLA   DOROSŁYCH:

Anna Dutkowska-Fuss -  medycyna rodzinna

Grzegorz Hetlof - specjalista chorób wewnętrznych

Elżbieta Królak - specjalista medycyny rodzinnej, specjalista neonatologii, pediatra

Maciej Pawełczyk - specjalista chorób wewnętrznych

Agata Sulińska - specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych, pediatra 

  

LEKARZ   POZ   DLA   DZIECI:

Jolanta Deręgowska - specjalista pediatrii 

Katarzyna Pawełczyk - specjalista pediatrii 

 

GABINET ZABIEGOWY:

Beata Jakubiak - pielęgniarka

Aneta Mazurek - licencjat pielęgniarstwa

Katarzyna Plajzer - pielęgniarka

Jacek Wdowiak - pielęgniarz

Wykonywanie zleceń lekarskich: m.in.: pomiar ciśnienia krwi, badanie EKG, iniekcje, zmiana opatrunku, inhalacje, szczepienia p/grypie, żółtaczce

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

 

PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO - RODZINNE

Beata Jakubiak - pielęgniarka

Aneta Mazurek - licencjat pielęgniarstwa

Katarzyna Plajzer - pielęgniarka

Jacek Wdowiak - pielęgniarz

Świadczą pomoc w domu pacjentów:
- realizacja zleceń lekarskich
- rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta
- edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób

 

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWO - RODZINNA

Karolina Długosz - licencjat położnictwa

Ewa Glinkowska - st. położna

Udzielają świadczeń zdrowotnych w środowisku podopiecznego z zakresu opieki ginekologiczno - położniczej nad kobietą i noworodkiem.

 

PORADNIA DZIECI ZDROWYCH I GABINET SZCZEPIEŃ:

Jolanta Deręgowska - specjalista pediatrii

Katarzyna Pawełczyk - specjalista pediatrii

Aneta Mazurek - licencjat pielęgniarstwa

 

WIZYTY DOMOWE

Realizowane w przypadku:
- schorzeń ostrych i ciężkich zachorowań
- w schorzeniach przewlekłych w terminie uzgodnionym z lekarzem
Zgłoszenia wizyt domowych przyjmujemy do godziny 11.00

 

LABORATORIUM

Pobieranie materiału do badań: poniedziałek - piątek 7.00-8.30

 

POMOC NOCNA I ŚWIĄTECZNA

Po godzinach podstawowej działalności POZ, tj. po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz całą dobę w soboty, niedziele, dni wolne od pracy świadczenia medyczne udzielane są przez:
Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 29,
tel. 43 824 41 08, 824 41 06 


SKARGI I WNIOSKI PACJENTÓW PORADNI POZ ZDROWIE

Przyjmuje Kierownik Poradni 
Lek. med. Jolanta Deręgowska 
środa 8.00 - 9.00 i piątek 13.00 - 14.00