Dbamy o Wasze zdrowie

 od 30 lat

Rok zał. 1988

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty psychologiczne dla dorosłych.

 

Realizujemy program profilaktyczny finansowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi pn. „ŁÓDZKIE PROMUJE ZDROWIE PSYCHICZNE”.

 

Zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców województwa łódzkiego.

 

W czasie warsztatów będzie można:

  • pogłębić wiedzę o emocjach,

  • rozwinąć umiejętności psychospołeczne,

  • nauczyć się rozwiązywać konflikty,

  • dowiedzieć się więcej o stresie i wzmocnić poczucie własnej wartości.

 

Zapisy:

  • osobiście w Przychodni ZDROWIE  w Sieradzu, ul. Aleja Pokoju 7

  • telefonicznie pod numerem tel. 43 822 44 84

 

Tematy warsztatów psychologicznych

 

1. Emocje, myśli i zachowania

Wprowadzenie do tematu emocji- czym są emocje i jakie emocje znamy, jakie są ich funkcje. Identyfikacja i nazywanie emocji w praktyce. Jak powstają emocje. Automatyczne myśli – wyjaśnienie teoretyczne oraz praktyczne. Zniekształcenia poznawcze- czym one są i jakie są ich rodzaje? Jak zbudować odporność psychiczną? Mój indywidualny plan panowania nad emocjami.

 

2. Relacje społeczne i komunikacja interpersonalna

Czym jest komunikacja interpersonalna czyli jak się porozumiewamy? Rodzaje komunikacji. Aktywne słuchanie. Informacja zwrotna –  F E E D B A C K – komunikat typu Ja. 
Błędy pojawiające się podczas komunikacji. Bariery komunikacyjne. Autoprezentacja. Wsparcie społeczne.

 

3. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania

Czym jest konflikt ? Jakie są przyczyny konfliktu i po co są konflikty.
Techniki wywierania wpływu, które pozwalają kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć. Reakcja ludzi na konflikt. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych przydatnych w sytuacji konfliktu.

 

4. Stres i radzenie sobie z jego negatywnymi skutkami

Czym jest stres i jakie sytuacje obejmuje?  Funkcja stresu: eustres, dystres.
Czynniki wywołujące stres. Oznaki stresu oraz wpływ stresu na emocje, zachowania, procesy poznawcze. Jak powstają objawy fizjologiczne i jakie są techniki na ich szybsze opanowanie. Metody radzenia sobie ze stresem. metody relaksacyjne jako czynnik zwalczający stres. Działania samoopiekuńcze jako czynnik zwalczający stres. „Zabawa”  jako metoda na stres. Aromaterapia a stres.

 

5. Wyznaczanie i osiąganie celów

Czym jest niskie poczucie własnej wartości? Skąd mam wiedzieć czy mam niskie poczucie własnej wartości? Istota niskiego poczucia własnej wartości. Czynniki kształtujące obraz mojej osoby. Błędne koło. Sporządzanie mojego własnego błędnego koła. Przezwyciężanie niskiego poczucia własnej wartości. Plan działania na przyszłość.

 

14 maja 2019

AKTUALNOŚCI

Sieradz

ul.Aleja Pokoju 7

98-200 Sieradz

 

tel. 43 822 19 99

 

tel. 43 822 44 84

Przychodnie:

Zduńska Wola

ul. J.Dąbrowskiego 10

98-220 Zduńska Wola

 

tel. 43 824 54 64

Godziny otwarcia:

Sieradz

Poniedziałek - Piątek:

7.00 - 20.00

 

Sobota:

8.00 - 15.00

 

Niedziela:

Nieczynne

 

Zduńska Wola

Poniedziałek - Piątek:

7.00 - 19.00

 

Sobota:

Nieczynne

 

Niedziela:

Nieczynne

 

Rejestracja:

Zduńska Wola

Poniedziałek - Piątek:

7.00 - 19.00

 

Sobota:

Nieczynne

 

Niedziela:

Nieczynne

 

Sieradz

Poniedziałek - Piątek:

7.00 - 20.00

 

Sobota:

8.00 - 15.00

 

Niedziela:

Nieczynne

 

RODO