Pasek informacyjny

Informujemy, że w dniu 22.12.2023 laboratorium w Zduńskiej Woli będzie nieczynne.

Zdrowie logo

X

Informujemy, że w dniu 09.06.2023 laboratorium będzie nieczynne

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zdrowie - Designed by zaie / Freepik
Zdrowie - Designed by zaie / Freepik
Zdrowie - Designed by Katemangostar / Freepik
Designed by zaie / Freepik
Zdrowie - Designed by zaie / Freepik
Zdrowie - Designed by Katemangostar / Freepik
Zdrowie - x

Zdrowie POZ Specjaliści Medycyna Pracy USG prenatalne

Zdrowie - Sieradz - Zduńska Wola

Zdrowie logo

Badania profilaktyczne z wydaniem orzeczeń lekarskich:

        - wstępne

        - okresowe

        - kontrolne

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania kierowców :

        - kandydatów na kierowców wszystkich kategorii (A,B,C,D,E)

        - kierowców kat. B kierujących pojazdami służbowymi

        - kierowców kat. B,C,D,E (kierowcy zawodowi - przewóz rzeczy i osób)

        - kierowców pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych

        - kierowców prowadzących taksówki

        - instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy

Badania kandydatów na :

        - operatorów wózków widłowych, podnośnikowych, żurawi i maszyn w ruchu

        - kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Badania osób:            

        - ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni palnej i gazowej

        - pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące i pole elektro-magnetyczne

        - kierowców pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych

        - kierowców prowadzących taksówki

        - instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy

Badania lekarskie kandydatów:

        - pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące i pole elektro-magnetyczne

        - kierowców pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych

        - kierowców prowadzących taksówki

        - instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy

Badania kandydatów:

        - do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe

        - uczniów szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

        - słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

        - narażonych podczas nauki na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

        - posiadających skierowania na badania wydanie przez placówkę dydaktyczną

Badania osób starających się o aplikację sędziowską       

 

Wykonujemy również badania diagnostyczne, laboratoryjne, konsultacje lekarskie specjalistyczne  i orzeczenie psychologiczne – wynikające z narażeń na danym  stanowisku pracy , jak i wizytacja stanowisk pracy ze służbą BHP.

 

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy realizowane są na podstawie:  

    - indywidualnych skierowań

    - na podstawie zawartych umów

Posiadamy zawarte umowy z partnerami medycznymi na świadczenia zdrowotne, również w zakresie medycyny pracy:

    - Lux Med

    - Medicover

    - PZU Zdrowie

    - Enel Med

    - Allianz

    - Signal Iduna

Udzielamy świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielamy świadczeń zdrowotnych w zakresie:

podstawowej opieki zdrowotnej

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

rehabilitacji leczniczej

diagnostyki laboratoryjnej

diagnostyki USG, biopsji

medycyny pracy

programów profilaktycznych

 

Proponujemy Państwu wysoką jakość świadczeń, realizowaną dzięki doświadczonemu zespołowi:

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,

lekarzy specjalistów,

personelowi pielęgniarskiemu, położniczemu, rehabilitacji medycznej, laboratorium medycznego

nowoczesnej aparaturze diagnostycznej. 

 

Pracownicy naszych placówek stale podnoszą kwalifikacje zawodowe, zdobywając specjalistyczną wiedzę. Nasz personel cechuje doświadczenie, szczere zaangażowanie, fachowe umiejętności.

Naszym pacjentom zapewniamy kompleksową opiekę medyczną, a tym którzy powierzyli nam opiekę nad swoim zdrowiem, dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyli.

W celu zachowania zdrowia zachęcamy pacjentów do korzystania z naszej oferty badań profilaktycznych.

 

Usługi pielęgniarskie

(świadczone w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta)

 

Iniekcje – podskórne, domięśniowe, dożylne

Wlew kroplowy w domu pacjenta

Pobranie krwi do badania

Zdjęcie szwów

Zmiana opatrunku

Konsultacje pielęgniarskie w zakresie leczenia ran przewlekłych:

owrzodzenia żylne goleni, odleżyny, rany niedokrwienne goleni, zespół stopy cukrzycowej,

oparzenia i inne

 

©2022 - Zdrowie