Medycyna Pracy 

Zdrowie POZ Specjaliści Medycyna Pracy USG prenatalne

Zdrowie - Sieradz - Zduńska Wola

Zdrowie logo

Porady lekarskie

Zakres badań

Realizacja świadczeń z zakresu Medycyny Pracy 

Posiadamy umowy z partnerami medycznymi

 

lek. med. Iwona Potakowska - specjalista medycyny rodzinnej , specjalista medycyny pracy

lek. med. Bożenna Szymczyk - lekarz chorób wewnętrznych, medycyna pracy

lek. med. Roman Szyszko - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy

 

 

Badania profilaktyczne z wydaniem orzeczeń lekarskich :

 • wstępne

 • okresowe

 • kontrolne

 

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

Badania kierowców

 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii (A,B,C,D,E)

 • kierowców kat. B kierujących pojazdami służbowymi

 • kierowców kat. B,C,D,E (kierowcy zawodowi - przewóz rzeczy i osób)

 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych

 • kierowców prowadzących taksówki

 • instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy

 

Badania kandydatów na :

 • operatorów wózków widłowych, podnośnikowych, żurawi i maszyn w ruchu

 • kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 

Badania osób :            

 • ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni palnej i gazowej

 • pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące i pole elektro-magnetyczne

 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych

 • kierowców prowadzących taksówki

 • instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy

 

Badania lekarskie kandydatów :

 • pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące i pole elektro-magnetyczne

 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych

 • kierowców prowadzących taksówki

 • instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy

 

Badania kandydatów :

 • do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • uczniów szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

 • słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 • narażonych podczas nauki na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

 • posiadających skierowania na badania wydanie przez placówkę dydaktyczną

 

Badania osób starających się o aplikację sędziowską       

 

Wykonujemy również badania diagnostyczne, laboratoryjne, konsultacje lekarskie specjalistyczne  i orzeczenie psychologiczne – wynikające z narażeń na danym  stanowisku pracy , jak i wizytacja stanowisk pracy ze służbą BHP.

 

 

Świadczenia realizowane są na podstawie:

 • indywidualnych skierowań

 • zawartych umów

 

 

 • Lux Med

 • Medicover

 • PZU Zdrowie

 • Enel Med

 • Allianz

 • Signal Iduna

 • Compensa

 

©2022 - Zdrowie